Download algemene voorwaarden

OndernemingsgegevensRMR bvba
Grote Markt 18 - 3290 Diest
013 30 81 30
E-mail: herman.alrenco@gmail.com
BE 0471.759.597

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Albero d'Oro (RMR bvba) is een vennootschap met maatschappelijke zetel te Diest. Deze onderneming handelt onder het Belgische BTW nummer BE 0471.759.597 en biedt haar klanten de mogelijkheid om de gerechten uit haar webwinkel online aan te kopen.
 
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Albero d'Oro, moet de Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door een afgevaardigde van de venootschap aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden RMR bvba niet. De juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie is slechts gehouden tot een middelenverbintenis. RMR bvba is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over de gerechten, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst, via 013 30 81 30.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door RMR bvba .Deze kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

4.1. Bestelprocedure

1. Maak een keuze uit de verschillende gerechten.
2. Geef het aantal in en klik op “BESTELLEN”.
3. Wil je nog andere producten bestellen, 'winkel' dan gewoon verder.
4 .Is uw bestelling compleet klik dan op het icoon “WINKELWAGEN” (bovenaan de pagina).
5. Vervolgens kan je selecteren op welke datum en tijdstip je de gerechten wenst af te halen.
6. Via “BESTEL DEZE ARTIKELEN” ga je verder naar de laatste bestelpagina. Daar kijk je de bestelling grondig na.
7. Selecteer je de manier waarop je wenst te betalen en bevestig je deze keuze met “DEFINITIEF BESTELLEN”.
8. Volg nu de stappen op de betaalpagina. Jouw bestelling is pas effectief wanneer de betaling is uitgevoerd.
9. Je ontvangt onmiddellijk via e-mail een overzicht en bevestiging van jouw bestelling.

4.1. Betaalprocedure

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • Bancontact

 • ​Maestro

 • ​Visa

 • Mastercard

De transcatiekosten voor online betalingen met onderstaande mogelijkheden worden door RMR bvba gedragen.

Overzicht van de betalingsmogelijkheden in detail:

Bancontact/Mister Cash

 • Bankieren met de betaalmethode Mister Cash met je bankpas.

 • Dexia-Fortis-ING-Fintro-KBC-CBC-AXA Bank of VDK Spaarbank

 • Gemakkelijke en simpele betaalmethode.

 • Absolute gegarandeerd veiligheid en betrouwbaarheid

 • Gratis betaalservice

 • De transactiekosten zijn voor rekening van RMR bvba.

Maestro

 • Snel en eenvoudig betalen met je bankpas met het rood-blauwe Maestro-logo

 • Bekende – veilige en simpele betaalmethode

 • Gratis betaalservice

 • De transactiekosten zijn voor rekening van RMR bvba

Visa

 • Visa is wereldwijd nr  1 in creditcards

 • Gemakkelijke en veilige betaling

 • Gratis betaalservice

 • De transactiekosten zijn voor rekening van RMR bvba

Mastercard

 • Mastercard is uitgegroeid tot een volwaardig creditcardnetwerk en te vergelijken met Visa

 • Snelle en efficiënte betaling

 • Gratis betaalservice

 • De transactiekosten zijn voor rekening van RMR bvba

RMR bvba is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel kunnen worden afgehaald, Grote Markt 18 te 3290 Diest.

De levering kan eventueel gebeuren door een externe partner, die fungeert als koerierdienst.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd, op afgesproken tijdstip.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan RMR bvba.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door RMR bvba was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van RMR bvba.
 
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van RMR bvba te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij RMR bvba..

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen): "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant RMR bvba via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door RMR bvba geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • Gerechten met zeer beperkte versheidsdatum


Artikel 8: Garantie

Dit artikel is niet van toepassing op gerechten.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van RMR bvba is bereikbaar op:
Grote Markt 18 - 3290 Diest
013 30 81 30

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover RMR bvba beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt RMR bvba zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, RMR bvba respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan RMR bvba, Grote Mart 18 te 3290 Diest, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot RMR bvba.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, RMR bvba heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
 
RMR bvba houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via 013 30 81 30.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door RMR bvba om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van RMR bvba. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van het arrondissement van RMR bvba zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.